Stichting 7090 is opgericht op 25 oktober 2001 en onderschrijft de Governance Code Cultuur.

leiding en bestuur Stichting 7090
Stichting 7090 heeft geen directie en heeft een bestuur dat op afstand staat van de dagelijkse uitvoering.
De zakelijke en artistieke leiding is in handen van Koen Kaptijn, Nora mulder en Bas Wiegers.
Voor hun artistieke en zakelijke leiding worden Nora Mulder, Bas Wiegers en Koen Kaptijn betaald conform de theater cao. Stichting 7090 ondersteunt de activiteiten van 7090, en overige projecten van Wiegers, Kaptijn en Mulder zoals concerten, voorstellingen, cd´s en producten. Voorbeelden van door de stichting ondersteunde projecten zijn PAND 7090, ErikSatie3D, Xenakis Festival, Belcampo’s Liefdes Zegepraal, Morsima Amorsima, Huldebiet en ABSTRACTIEPARK 7090.

Het bestuur van stichting 7090 krijgt geen vergoeding voor haar beleidstaken,
komt gemiddeld 2 keer per jaar samen en bestaat uit de volgende 3 personen :
voorzitter: Carsten Herstel
secretaris: Joyce Kessels
peningmeester: Maud Sauer

Carsten is jurist en werkt momenteel als directeur SANCTIETOEPASSING EN JEUGD van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn affiniteit met de (hedendaagse) klassieke muziek is ontstaan als amateur musicus en concertbezoeker. Als bestuurslid zet hij zijn management ervaring in.

Joyce is musicoloog en jurist en werkt momenteel als senior jurist bij het Gerechtshof Amsterdam. Zij heeft enkele jaren in de muziekwereld gewerkt, onder andere bij de Stichting Gaudeamus en als persoonlijk assistent van Hartmut Haenchen. Bij Gaudeamus is haar affiniteit met hedendaagse klassieke muziek ontstaan. De musici van 7090 verrassen haar keer op keer met nieuwe ideeën en inspirerende samenwerkingsverbanden met componisten. Als bestuurslid zet ze haar juridische kennis en muzikale visie in.

Maud studeerde hobo aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Zij is musicus, componist, boekhouder en adviseur/docent voor de creatieve sector. Maud heeft affiniteit met het ontwikkelen van projecten met onverwachte invalshoeken, die een link hebben met stromingen uit het verleden of aanhaken bij (soms nog latent aanwezige) nieuwe trends. Als bestuurslid zet ze haar kennis van en ervaring met het werkveld en financiën in.

Zittingstermijn bestuur
De leden van het bestuur 7090 worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee maal worden herbenoemd. Het vastgestelde aftreedrooster voorziet in het aftreden van Carsten Herstel per 1 juni 2019, Maud Sauer per 1 juni 2020 en Joyce Kessels per 1 juni 2021. 

Doel en Activiteiten stichting 7090
Het doel van Stichting 7090 is de bevordering van de uitoefening van kamermuziek in het algemeen en hedendaagse kamermuziek in het bijzonder (uit de statuten).
Koen Kaptijn, Nora Mulder en Bas Wiegers zijn al jaren de drijvende kracht achter 7090.  7090 is een collectief van kunstenaars waarvan zij de kern vormen. Ooit begonnen als muziekensemble (trio7090) zijn ze geëvolueerd naar een groep die op het snijvlak van (muzikale) performance, geluidskunst en installatiekunst werkt (7090).
Per project verzamelen zij zielsverwante kunstenaars om ons heen en dagen elkaar uit om elkaars ideeën te gebruiken, te bespelen en te vermengen tot één eigengereid, idealistisch en menslievend geheel. 7090 is een collectief dat een spoor van vernieuwing achter zich laat.

Alle activiteiten van Stichting 7090 zijn te vinden op deze website (www.7090.nl)
In 2018 en 2019 werkt Stichting 7090 aan ABSTRACTIEPARK 7090. voor een uitgebreid beleidsplan klik hier

Financiële verantwoording
Stichting 7090 werkt op projectbasis en ontvangt geen structurele subsidie of andere structurele bijdragen.
De gemiddelde jaar omzet in de periode 2014-2017 was € 27.858  waarvan 62% eigen inkomsten.
Voor het financiële jaarverslag 2018 klik hier

Privacy Protocol
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Stichting 7090 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken.
Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
klik hier om Ons Privacy Protocol te bekijken

Gegevens Stichting 7090
adres: Kostverlorenstraat 21-III, 1052 GT Amsterdam
tel.: +31 20 683 24 61
RSIN: 810302512
KvK : 34163909
IBAN:  nl55 trio 0786 8140 63
BIC: TRIONL2U