HULDEBIET - een dramatisch concert

Voor het 10-jarig jubileum van Amsterdam Fringe Festival maakten we een voorstelling over de maakbaarheid van betekenis.
Huldebiet is een poëtische opeenvolging van diaprojecties, muziek, installaties en
scenes, waarin drie mensen het allerliefst erbij willen horen en een feestje willen bouwen. De pers:
“Rondom het (letterlijke) houtje-touwtje (geluids)decor, met onder andere ventilators, oude koffieblikken, trechters en een wasteil voltrekt zich een uiterst merkwaardige, absurdistische beeldsequentie.... “


Nora Mulder
Koen Kaptijn
Bert Hana