De GROT

De Grot is een piramide van 4 meter hoog met aan één zijde een uitbundig gekleurd venster. Dit grote raam wordt live beschilderd door Marcel van den Berg. Om de dag voegt hij een nieuwe laag toe, zodat aan het einde van het project een werk ontstaat met vele lagen die bestaan uit nieuwe handelingen, restanten van oude handelingen en alles wat er tussen in zit.
Bij de ingang van de piramide staat het Klaagloket: mensen kunnen hier een klacht indienen, door deze hardop uit te spreken. De klacht mag natuurlijk ook een verborgen wens zijn of een gebed. Binnenin de piramide wordt het veelkleurig venster door spiegels  weerkaatst. De oneindige reflecties maken dat de piramide van binnen groter is dan van buiten. Koen Kaptijn en Nora Mulder laten uit de muren de verzamelde klachten of andere hartewensen klinken vermengd met de echo’s van de geluiden van De Grom en De Groet. De Grot is een emotioneel “son-et-lumière” en een intieme virtuele ontmoeting met eerdere bezoekers.