governance

Cultuur Code

Stichting 7090 onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Doel, leiding en bestuur Stichting 7090
Het doel van Stichting 7090 is de bevordering van de uitoefening van kamermuziek in het algemeen en hedendaagse kamermuziek in het bijzonder.
De artistieke en zakelijke leiding van Stichting 7090 is in handen van de Nora Mulder, Bas Wiegers en Koen Kaptijn. Stichting 7090 heeft geen directie en heeft een bestuur dat op afstand staat van de dagelijkse uitvoering.Stichting 7090 ondersteunt de activiteiten van Trio7090, en overige projecten van Wiegers, Kaptijn en Mulder zoals concerten, voorstellingen, cd´s en producten. Voorbeelden van door de stichting ondersteunde projecten zijn PAND7090, ErikSatie3D, Xenakis Festival, Belcampo’s Liefdes Zegepraal, Morsima Amorsima en DUO Nora Mulder & Rogier Smal.
Samenstelling bestuur Stichting 7090
Het bestuur van Stichting 7090 bestaat uit de volgende leden.
Carsten Herstel
Voorzitter van het bestuur. Carsten is jurist en werkt momenteel als directeur SANTIETOEPASSING EN JEUGD van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn affiniteit met de (hedendaagse) klassieke muziek is ontstaan als amateur musicus en concertbezoeker. Als bestuurslid zet hij zijn management ervaring in.
Joyce Kessels
Secretaris van het bestuur. Joyce is musicoloog en jurist en werkt momenteel als senior jurist bij het Gerechtshof Amsterdam. Zij heeft enkele jaren in de muziekwereld gewerkt, onder andere bij de Stichting Gaudeamus en als persoonlijk assistent van Hartmut Haenchen. Bij Gaudeamus is haar affiniteit met hedendaagse klassieke muziek ontstaan. De musici van 7090 verrassen haar keer op keer met nieuwe ideeën en inspirerende samenwerkingsverbanden met componisten. Als bestuurslid zet ze haar juridische kennis en muzikale visie in.

Maud Sauer
Penningmeester van het bestuur. Maud studeerde hobo aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Zij is musicus, componist, boekhouder en adviseur/docent voor de creatieve sector. Maud heeft affiniteit met het ontwikkelen van projecten met onverwachte invalshoeken, die een link hebben met stromingen uit het verleden of aanhaken bij (soms nog latent aanwezige) nieuwe trends. Als bestuurslid zet ze haar kennis van en ervaring met het werkveld en financiën in.
Zittingstermijn bestuur
De leden van het bestuur 7090 worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee maal worden herbenoemd.
Het vastgestelde aftreedrooster voorziet in het aftreden van Carsten Herstel per 1 juni 2019 en Maud Sauer per 1 juni 2020 .  Joyce Kessels is aangesteld tot 1 juni 2018. ZIJ kan Daarna nog éénmaal worden herbenoemd. 

back